Statuti

Statuti

STATUTI I INSTITUTI PËR AFIRMIMIN E MARRDHËNIEVE NDËRETNIKE Promovimi i programeve cilësoer dhe gjithëpërfshirës, të bazuar në drejtësi, barazi dhe respekt për diversitetin, që i kontribuon afrimit të marrëdhënieve ndëretnike. Ky statut do të qeverisë shoqatën...