Institut za afirmaciju medjuetničkih odnosa (IAMN) je u period od 15 Aprila do 31 Avgusta realizovao istraživanje sa 501 anketiranih vezano za performansu ( učinak) srpskih ministara u vladu Republike Kosova, srpske poslanike u skupštinu Republike Kosova i lokalnu vlast u opštinama: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan, severni deo Mitrovice, Gračanica, Novo Brdo, Ranilug, Parteš, Klokot i Štrpce.

Od 501 anketiranih srba koji žive na čitavoj teritoriji države Kosovo 60% su muškarci ( od 18 do 65 godina) a 40% žene ( od 20 do 65 godina). 
Rezultati istraživanja su pokazali da srpski ministri u vladu Republike Kosova u prvoj godini mandata nisu ispunili obečanja data tokom kampanje za 83%, dok su 17% anketiranih zadovoljni njihovim radom, iako je primetno da anketirani nisu bili upoznati da su srpski ministri “zamrznuli” njihove funkcije u vladu Kosova. Nešto bolje u realizaciji odredjenih projekata stoji ministar poljoprivrede u vladu Kosova Nenad Rikalo. 
Što se tiće rada srpskih poslanika u skupstinu Kosova tu je situacija nešto povoljnija za njih. Naime, od 501 anketiranih 43% njih smatraju da su srpski poslanici radili u interesu srpske zajednice a 57% smatraju da njihov ( srpski poslanika) rad nije ispunio očekivanja srpske zajednice na Kosovu.

Kada je u pitanju učinak gradonačelnika i lokalne vlasti u opštinama sa srpskom večinom situacija je sledeća: 
Sa učinkom lokalne administracije u opštinu Leposavić gradjani su zadovoljni 38% dok 62% nisu zadovoljni. Sa radom gradonačelnika su zadovoljni 45%, a 55% nisu zadovoljni. 
Sa učinkom lokalne adiminstracije opštine Zubin Potok gradjani su zadovoljni 60%, a 40% nisu zadovoljni. Sa radom gradonačelnika Zubin Potok gradjani ove opštine su zadovoljni 65%, a 35% nisu zadovoljni. 
Sa učinkom lokalne administracije opštine Zvečan gradjani su zadovoljni 48%, a 52% nisu zadovoljni. Sa aktivnostima gradonačelnika gradjani Zvečana su zadovoljni 58%, a 42% nisu zadovoljni. 
Sa učinkom lokalne administracije u opštini severni deo Mitrovice gradjani su zadovoljni 37%, a 63% nisu zadovoljni. Sa aktivnostima gradonačelnika gradjani severne Mitrovice su zadovoljni 41%, a 59% nisu zadovoljni. 
Sa učinkom lokalne administracije opštine Gračanica, gradjani su zadovoljni 29%, a 71% nisu zadovoljni.

Sa aktivnostima gradonačelnika opština Gračanica gradjani ove opštine su zadovoljni 23%, a 77% nisu zadovoljni. 
Sa učinkom lokalne administracije u opštini Novo Brdo gradjani su zadovoljni 49%, a 51% nisu zadovoljni. Sa radom gradonačelnika gradjani ove opštine su zadovoljni 37%, a 63% nisu zadovoljni. 
Sa učinkom lokalne administracije u opštinu Ranilug gradjani su zadovoljni 31%, a 69 % nisu zadovoljni. Sa aktivnostima gradonačelnika opštine Ranilug gradjani su zadovoljni 29%, a 71% nisu zadovoljni. 
Sa učinkom lokalne administracije u opštini Klokot gradjani ove opštine su zadovoljni 34%, a 66% nisu zadovoljni. Sa aktivnostima gradonačelnika opštine Klokot meštani ove opštine su zadovoljni 33%, a 67% nisu zadovoljni. 
Sa učinkom lokalne administracije opština Parteš, gradjani su 42% zadovoljni, a 58% nisu zadovoljni. Sa aktivnostima gradonačelnika gradjani ove opštine su 45% zadovoljni, a 55% nisu zadovoljni. 
Sa učinkom lokalne administracije u opštinu Štrpce, gradjani su 65% zadovoljni, a 35% nisu zadovoljni. Sa aktivnostima gradonačelnika gradjani opštine Štrpce su 69% zadovoljni, a 31% nisu zadovoljni.

Rezultati istraživanja govore da lokalna administracija u opštini Gračanica je ubedljivo najlošija, kao i učinak gradonačelnika ove opštine Srdjana Popovića. Ovakav izuzetan loš učinak opštine Gračanica u odnosu na meštane ove opštine se pominju: neažurnost u davanju običnih dokumenata koje zahtevaju gradjani, dugo čekanje za izdavanje dokumenata predvidjeno zakonom o lokalnoj administraciji, korisčenje službenih vozila nakon radnog vremena, nekorektan odnos osoblja administracije prema gradjanima, netransparentnost u javnoj nabavci, nekorektna saradnja izmedju opštinakih vlasti sa policijom u Gračanici, prodajem imanja i kuča i još niz drugih elemenata vezano za lokalnu administraciju ukljucujuci katastar, inspekciju i zdravtsvo. 
Izuzetan loš učinak aktivnosti gradonačelnika opstine Srdjana Popovića je rezultat kako su odgovorili meštani ove opštine “ davanje obečanja u razgovorima sa gradjanima ove opštine koje prima jednom nedeljno, a ništa ne realizuje od tih obečanja”.

S’druge strane lokalna administracija i rad gradonačelnika opština Štrpce Bratislava Nikolića je ubedljivo najbolji od svih opština sa srpskom večinom. 

Institu za afirmaciju medjuetničkih odnosa (IAMN) trenutno radi na istraživanju sa temom “ Koliko je gledanost RTK 2 u srpskim sredinama na Kosovu i koliko troši sredstava iz budzeta Republike Kosova RTK 2”.